RSS

20.03.2019 14:19

Chính phủ 3 năm liền ra nghị quyết cải thiện môi trường kinh doanh

01.05.2016 18:08

Xem hình
Nghị quyết 19 được xây dựng trên tinh thần bộ máy Nhà nước phải phục vụ doanh nghiệp.
Thay đổi căn bản nhận thức của giới quan chức, cán bộ, công chức về việc phục vụ người dân và doanh nghiệp là tinh thần chủ đạo của Nghị quyết 19 vừa được Chính phủ ban hành.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Nghị quyết 19/2016 về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020. Đây là năm thứ 3 liên tiếp Chính phủ ra nghị quyết này.

Theo đó, Việt Nam sẽ phấn đấu theo các chỉ tiêu về môi trường kinh doanh trung bình của nhóm nước ASEAN 4 để đến năm 2017, đạt mức trung bình của nhóm này trên một số chỉ tiêu về nâng cao hiệu quả. Đến năm 2020, môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh đạt mức trung bình của các nước ASEAN 3.

Để thực hiện, Chính phủ yêu cầu người đứng đầu các Bộ trực tiếp chịu trách nhiệm trước Thủ tướng về kết quả thực hiện Nghị quyết 19. Đặc biệt, Nghị quyết nhấn mạnh đến việc đổi mới nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức về tinh thần phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tinh thần phục vụ này được thể hiện rõ trong nội dung của Nghị quyết với hàng loạt các giải pháp gỡ khó cho doanh nghiệp, người dân. 

Xử lý nghiêm người đứng đầu gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp

Cụ thể, để giảm phiền hà cho doanh nghiệp, Chính phủ yêu cầu điện tử hóa các thủ tục hồ sơ, kiểm tra chuyên ngành, thực hiện cơ chế một cửa quốc gia và cơ chế một cửa ASEAN để giảm thiểu giấy tờ, hướng tới mục tiêu phi giấy tờ, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục kiểm tra chuyên ngành.

Một hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính cũng sẽ được thiết lập để người dân và doanh nghiệp đánh giá, phản ảnh về chính sách, thủ tục hành chính và việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị có trách nhiệm thực hiện nghiêm quy định vể giải trình và giải quyết các kiến nghị của người dân và doanh nghiệp. 

Bãi bỏ các quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh không phù hợp

Bộ Kế hoạch & Đầu tư được giao khẩn trương ban hành các Thông tư hướng dẫn thực hiện đúng và đầy đủ các quy định của Luật đầu tư, Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành, đặc biệt là Thông tư hướng dẫn quy chế phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký kinh doanh... Tất cả được thực hiện trên tinh thần đơn giản hóa và giảm tối đa thời gian cũng như số lượng các thủ tục.

Phối hợp với Bộ Tư pháp kiến nghị bãi bỏ các quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh không phù hợp hoặc các quy định đã được ban hành trái thẩm quyền. Củng cố và cải thiện thứ hạng và điểm số của Khởi sự kinh doanh và Bảo vệ nhà đầu tư.

Đồng thời, các Bộ cũng cần lắng nghe, giải quyết các vướng mắc về đầu tư, kinh doanh, tạo sự liên thông giữa các thủ tục đầu tư với các thủ tục về đất đai, xây dựng, đấu thầu, môi trường. Triển khai thực hiện việc sử dụng mã số doanh nghiệp duy nhất. Rút ngắn thời gian thành lập mới doanh nghiệp xuống còn 3 ngày theo quy định của pháp luật. Nâng cao năng lực phân tích chính sách cho khu vực tư nhân, nhất là các chính sách tác động tới hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Mở diễn đàn tiếp nhận các ý kiến phản biện chính sách

Văn phòng Chính phủ được giao mở diễn đàn tiếp nhận các ý kiến phản biện chính sách của doanh nghiệp và người dân tại Cổng Thông tin điện tử Chính phủ. VCCI cùng các hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề tiến hành khảo sát, đánh giá độc lập về chất lượng thực hiện thủ tục hành chính, đưa ra các khuyến nghị với Chính phủ.

Bên cạnh đó, tổ chức thu thập ý kiến phản biện chính sách, những vướng mắc, khó khăn trong thực hiện thủ tục hành chính của các doanh nghiệp, các nhà đầu tư để phản ánh với cơ quan có thẩm quyền tháo gỡ kịp thời và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

Đơn giản hóa thủ tục tranh chấp hợp đồng và giải quyết phá sản doanh nghiệp

Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát, kiểm tra báo cáo Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành một phần hoặc toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ trái Hiến pháp, luật và văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên đặc biệt là các quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh.

Phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao hoàn thiện các văn bản pháp luật có liên quan đến thực thi Bộ luật tố tụng dân sự 2014, Luật phá sản 2014 để đẩy nhanh việc giải quyết tranh chấp hợp đồng và giải quyết phá sản doanh nghiệp theo hướng đơn giản hóa thủ tục, quy trình và rút ngắn thời gian.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính; trình Chính phủ ban hành Nghị định về cơ chế đánh giá và chế tài xử lý cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính ở tất cả các cơ quan nhà nước từ cấp phường, xã trở lên trong năm 2016.

Cấp mã số tự động cho doanh nghiệp và kiểm tra an toàn thực phẩm

Bộ Tài chính thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin tối thiểu đạt 95% trong nộp tờ khai, nộp thuế, hoàn thuế. Công khai cơ sở dữ liệu về hoàn thuế, bảo đảm 100% hồ sơ hoàn thuế được kiểm tra và 100% hồ sơ khiếu nại của người nộp thuế được giải quyết đúng hạn. Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng hệ thống cấp mã số thuế tự động cho doanh nghiệp, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giải quyết các vướng mắc liên quan đến Thông tư 48 về tỷ lệ lấy mẫu, cách thức lấy mẫu theo lô sản xuất để kiểm tra. Sửa đổi hoặc kiến nghị sửa đổi các quy định, thủ tục về kiểm tra an toàn thực phẩm và kiểm dịch hàng hóa nhập khẩu theo hướng áp dụng phương thức quản lý rủi ro; đơn giản hoá, điện tử hoá thủ tục kiểm tra, kiểm dịch; áp dụng chế độ công nhận lẫn nhau. Thực hiện kiểm tra trong quá trình sản xuất và sau thông quan thay vì kiểm tra theo lô hàng và tại thời điểm thông quan.(Theo vnexpress.net)Gửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:Thời tiết tại CH Séc
Lịch vạn sự
Tháng
Năm 

Danh ngôn:
Chính lòng yêu nước, chứ không phải lý tưởng Cộng sản, là nguồn cảm hứng cho tôi.
Bác Hồ
Lượt khách truy cập
 Hits 002160910
IP của bạn: 34.204.52.4
Tra bài theo ngày
Tháng Ba 2019
T2T3T4T5T6T7CN
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 <  >