Hội người Việt Nam tại CH Séc http://hnvn.cz

Đề xuất của bộ Công-Thương Séc về chính sách di trú
06.07.2017

.


Làm sao để vấn đề di trú có đóng góp tích cực cho nền kinh tế của đất nước, bộ Công- Thương CH Séc đã đề xuất lên chính phủ ý tưởng lấy từ Anh, Đức…, nơi có những chương trình thu hút đầu tư thành công từ nhiều năm nay

Đề xuất này sẽ được chính phủ xem xét vào trung tuần tháng Bẩy, nếu được thông qua sẽ bắt đầu thực hiện ngay từ tháng Tám. Theo đó người ngoại quốc từ các nước thứ ba không nằm trong Liên minh châu Âu có thể nhanh chóng nhận được quyền cư trú cho bản thân và cả gia đình, nếu quyết định đầu tư tối thiểu 75 triệu korun ở CH Séc và tạo công ăn việc làm cho từ 20 người trở lên.

Nếu doanh nhân ngoại quốc hội tụ đủ các điều kiện, sẽ nhận được thẻ đầu tư cho phép mình và các thành viên gia đình quyền cư trú ở CH Séc đến hai năm và sau đó có thể gia hạn.

Nếu đề xuất này được chính phủ phê chuẩn trong tháng Bẩy, nó sẽ được thực hiện đồng thời với luật mới về cư trú của người nước ngoài tại CH Séc từ đầu tháng Tám 2017.


URL của bản tin này::http://hnvn.cz/modules.php?name=News&op=viewst&sid=3885

© Hội người Việt Nam tại CH Séc contact: fanta_hic@yahoo.com